Utvecklingsteam .NET – Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 2021-10-21

Placeringsort: Örebro
Avtalsperiod: 2022-01-10 till och med 2025-12-31, med möjlighet till förlängning på (24) månad
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

PO Fordon och PO Person & Intressent är i en intensiv period kommande åren med stora utmaningar runt ett antal nyutvecklingsprojekt bl.a. ett nytt Vägtrafikregister. Konsulterna kommer arbeta både inom dessa nyutvecklingsprojekt och inom löpande förvaltning.
Uppdraget innebär att arbeta som systemutvecklare inom ett leveransteam inom PO Fordon eller PO Person & Intressent. Arbetet innebär nyutveckling och förvaltning av de systemlösningar som respektive områden ansvarar för. Varje konsult kommer att ingå i ett agilt team för att jobba med systemutveckling, men kan även komma att hjälpa till med andra uppgifter inom de ramarna.
Uppdraget kan även komma att innefatta systemutveckling i andra projekt och andra produktområden.
Konsulterna förväntas följa myndighetens arbetstider. Det innebär att uppdrag genomförs på kontorstid. I undantagsfall kan det bli aktuellt med övertid eller beredskap, t.ex. vid
enstaka produktionssättning eller servicefönster.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Se punkt 4.4 i bilaga ”Krav och kriterier”

Mervärdeskrav

Se punkt 4.5 i bilaga ”Krav och kriterier”

Krav på anbud

  • Redogörelse för krav i separat bilaga
  • CV på samtliga konsulter som styrker krav
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-21 här (OBS. Använd Referens CON-0002129 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop