Projektledare – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2023-02-20

Placeringsort: Linköping eller Jönköping med regelbundna resor till Nässjö
Avtalsperiod: 2023-03-01 till 2024-03-01 med option på förlängning med 6+6 mån
Omfattning: 60-80%

Uppdragsbeskrivning

Planera, leda och följa upp arbetet med befintliga IT-lösningar, förvaltningsaktiviteter och uppdrag inom förvaltningsobjekt för Inköp och Logistik. Rapporterar till Tekniknära Förvaltningsledare.

Arbetsuppgifter:

 • planera och leda arbetet samt följa upp och säkerhetsställa att förvaltningen sker enligt överenskomna krav och leveransnivåer
 • rapportera status i förvaltningen
 • säkerhetsställa att all teknisk dokumentation finns framtagen och uppdaterad för ingående IT-lösningar
 • planera och följa upp IT-förändringar samt säkerställa att ingående aktiviteter genomförs
 • hantera identifierade fel, IT-incidenter, IT-problem och förbättringsförslag
 • hantera eskaleringar inom förvaltningen och eliminera hinder
 • omvärldsbevaka samt fånga och framföra idéer gällande teknikutvecklingens möjligheter
 • fånga och analysera IT-behov i dialog med Tekniknära Förvaltningsledare
 • samverka med angränsande förvaltningar
 • bidra med underlag till plan för förvaltningen inklusive resursbehov och ekonomisk kalkyl

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Kompetensnivå 3
 • Minst 3 års arbetserfarenhet av att arbeta med förvaltning av IT-lösningar
 • Minst 3 års arbetserfarenhet inom IT-infrastruktur samt hantering av IT-förändringar, IT-incidenter samt systemutveckling.
 • Minst 3 års arbetserfarenhet av roll som ställer krav på god ledarförmåga, t.ex projektledare, tekniknära förvaltningsledare, tekniknära förvaltare eller chef.
 • Arbetsuppgifterna ställer höga krav på stort ansvarstagande, samarbetsförmåga och analays- och problemlösningsförmåga. Arbetsuppgifterna ställer högra krav på att självständigt leda sig själv och andra och att driva på framdrift.

Krav på anbud

 • CV
 • Motivera krav
 • Tillgänglighet
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2023-02-19 här (OBS. Använd Referens CON-0002764 i ämne)

 
 
 
 
 

 

Kontaktperson

Jimmy Merell
Jimmy Merell
CEO Magello East
jimmy.merell[a]magello.se
073 370 95 18

Aktuella avrop