Team till Avdelningen Digitala Tjänster – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2023-03-03

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2023-03-17 till 2025-03-16 med option på 24 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Avdelningen Digitala Tjänster (ADT) tar ansvar för alla kundmöten i den digitala kanalen och erbjuder tjänster som stöttar kundernas resa mot sina mål. Avdelningen har en viktig roll i myndighetens förnyelsearbete och den pågående digitala transformation, där devisen Digitalt först är princip som styr hela organisationen.
Utvecklingsarbetet genomförs av tvärfunktionella produktteam, med ett agilt arbetssätt och ett kundfokuserat synsätt.
Vårt digitala ekosystem är komplext, med ett stort antal sk e-tjänster såsom Platsbanken, Sök kandidater, Snabbintervjuer och Arbetsförmedlingens playtjänster. Kundernas resor genom våra tjänster spänner ofta över en lång tidsperiod och med en mängd olika interaktioner i olika tjänster, och att kunna mäta effekter och analysera användarmönster ställer krav på både data och analysförmåga.

Nu finns ett behov av ett team bestående av en senior webbanalytiker, en teknisk webbanalytiker och en dataarkitekt/data engineer, Produktägare med start juni/juli 2023 för att stötta produkt- och kundflödesanalys, ge stöd till kundsegmenterings och personaliseringsteamet, samt produktledning.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Anbudsgivare ska kunna redovisa konsulter följande roller (se punkt 2.2.1 för kravlista)
  • Webbanalytiker
  • Teknisk webbanalytiker
  • Dataarkitektur
  • Produktägare

Se även rollerna under framtida behov 2.6

Krav på anbud

  • Redogörelse för minst 1 konsult inom vart kompetensområde och hur denne möter ska- och mervärdeskrav
  • Beskrivning för hur samarbete kan ske i tjänsteleveransen enligt 2.1
  • Timpris för var roll

Ansökan

Ansökan skickas senast 2023-03-06 här (OBS. Använd Referens CON-0002766 i ämne)

 

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop