Utvecklingsteam – Adda inköpscentral

Sista ansökningsdag 2021-10-20

Placeringsort: Distans
Avtalsperiod: Kontraktet löper under två (2) år med option på två (2) år
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Avropet omfattar två delar, anbud kan endast lämnas på båda delarna.
1. Ett team som kan stötta och hjälpa Inköpscentralen i sitt arbete av uppbyggnad, kravställning, säkerställa teknisk lösning samt utveckling av en digital möbelkatalog. Teamet är på 100% av en heltidstjänst för utförande av beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas pågå enligt nedan angiven kontraktstid.
2. Konsultstöd i förvaltningen av den digitala möbelkatalogen, sk applikationsförvaltning samt support dagtid 8-16 för våra interna resurser. Förvaltningen måste kunna anpassas efter Inköpscentralen behov som delvis är beroende av interna resurser. Detta klargörs under uppdragets gång. Önskvärt är en aktiv förvaltning där utrymme ges för mindre förbättringar och uppdateringar samt utbildning och stöd av Inköpscentralens medarbetare. Applikationsförvaltningen uppskattas till 20 timmar per månad men kan komma att förändras över tid beroende på direktiv och beslut i verksamheten. Inga volymer garanteras.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Ser punkt 3.3 samt 3.4 i bilaga ”Förnyad konkurrensutsättning”

Mervärdeskrav

Se punkt 3.6 bilaga ”Förnyad konkurrensutsättning”

Krav på anbud

  • Komplett ifylld Avropsförfrågan
  • CV på offererad konsult
  • Referensuppdrag
  • Genomförandeplan

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-20 här (OBS. Använd Referens CON-0002130 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop