Systemutvecklare – Sjöfartsverket

Sista ansökningsdag 2022-05-24

Placeringsort: Norrköping
Avtalsperiod: 2022-09-01 till och med 2023-08-31 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Sjöfartsverket har behov av en (1) systemutvecklingskonsult. Konsulten kommer att ingå i ett team av personer som arbetar med förvaltning (vidmakthållande, vidareutveckling) och nyutveckling av ett antal IT-tjänster som stöttar Sjöfartsverkets verksamhet. Arbetet sker i nära samarbete med verksamhetens representanter. Exempel på verksamheter är fartygsrapportering, handläggning av fartygsanlöp, lotsverksamhet och fakturaunderlag och intäktskontroll. IT-tjänsterna står inför modernisering med fokus på ytterligare digitalisering och automatisering. Vilka uppdrag som kommer tilldelas kommer löpande vara behovsstyrt.

Uppdraget kan inte påbörjas innan vi har fått svar på att registerkontroller är godkända.

Uppskattningsvis är volymen cirka 1 500 timmar per år. Uppdraget löper ett (1) år från och med avtalsstart med en möjlighet för Sjöfartsverket att förlänga avtalet med upp till tolv (12) månader. Minst 60% av arbetet utförs på plats i Sjöfartsverkets lokaler i Norrköping. Möjlighet att arbeta på distans finns upp till 40%.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Lägst Kompetensnivå 3
 • Minst 4 års erfarenhet av .NET (teknisk plattform / ramverk) under de senaste 8 åren
 • Minst 4 års erfarenhet av C# (programmeringsspråk) under de senaste 8 åren
 • Minst 3 års erfarenhet av T-SQL/SQL /Microsoft SQL Server under de senaste 5 åren
 • Minst 3 års erfarenhet av ORM-verktyget NHibernate eller Entity Framework under de senaste 5 åren
 • Minst 3 års erfarenhet av Agil-utveckling i nära samarbete med berörd verksamhet under de senaste 5 åren
 • Goda kunskaper i Svenska

Mervärdeskrav

 • Kompetensnivå 4
 • Minst 2 års erfarenhet av kompetens inom CI/CD exempelvis med hjälp av Azure DevOps
 • Server i form av att arbetat med pipelines och automatiserade byggen.
 • Minst 2 års erfarenhet av Angular
 • Minst 2 år erfarenhet av att jobba med arbetssättet Git-flow för versionshantering av källkod
 • Minst 1 års erfarenhet av Asp. Net Core Web-Apier baserat på REST

Krav på anbud

 • Redogörelse för hur er kandidat möter ska- och mervärdeskrav
 • CV som stärker samtliga krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-05-24 här (OBS. Använd Referens CON-0002486 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop