Senior verksamhetsutvecklare – Skolverket

Sista ansökningsdag 2022-01-28

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-02-21 till och med 2022-12-31 med option på 12 mån
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer inom DNP-projektet att ansvara för att kommunicera och förankra befintlig informationsmodell, informationsflöden och övergripande informationsarkitektur för Skolverkets provtjänst. I detta ingår att ansvara för att säkerställa samsyn och förståelse för informationshanteringen i provtjänsten, inklusive kopplingar till övrig verksamhet, samt för att modeller nyttjas och implementeras av projektets olika utvecklingsteam. Arbetet kommer till stor del att utgå ifrån befintliga krav, men kommer även att kräva kompletterande kravarbete.
I arbetet kommer konsulten att leda interna arbetsgrupper och samverka med medarbetare både inom projektet och i vår linjeverksamhet (såsom produktägare, arkitekter, verksamhetsrepresentanter, data- och informationssäkerhetsexperter samt it-arkivarier). Det kan även vara aktuellt med kontakter med andra myndigheter, representanter för skolor samt kommunala och privata skolhuvudmän.
Uppdraget är på heltid. Skolverket följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och gör vårt bästa för att minska sprittspridningen av covid-19. Medarbetare på Skolverket arbetar på distans tills Folkhälsomyndigheten kommer ut med nya riktlinjer. På sikt och när Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer så tillåts distansarbete på upp till 50% om arbetsuppgifterna tillåter det och efter överenskommelse med enhetschef.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Fem (5) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av verksamhetsutveckling
 • Mycket god analys- och ledarskapsförmåga genom att ha tre (3) års erfarenhet av att leda
  målgrupper och intressenter inom motsvarande område
 • Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att ha arbetat med att analysera verksamhetens behov vad gäller information och informationsflöden
 • Dokumenterad och praktisk erfarenhet av att hålla och leda workshops inom motsvarande område
 • Kunskap om och erfarenhet av kravhantering och analys av funktionella och icke funktionella krav
 • Mycket goda kunskaper i att skriva och tala svenska då uppdraget kommer ha många kontaktytor

Mervärdeskrav

 • Mycket god förmåga att kommunicera, vara lyhörd samt samarbeta med olika intressenter.
 • Erfarenhet från större digitaliserings- och systemutvecklingsprojekt.
 • Vana att arbeta med informationsmodeller.
 • Erfarenhet av och god förståelse för arbete med informationssäkerhet.
 • Erfarenhet av och god förståelse för lagar och förordningar såsom offentlighets- och sekretesslagen (OSL), arkivlagen och dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Erfarenhet av arbete med verksamhetsarkitektur och/eller informationsarkitektur.
 • Vana att arbeta i Sparx Systems Enterprise Architect.

Krav på anbud

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-01-28 här (OBS. Använd Referens CON-0002330 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop