Lösningsarkitekt – Svenska Spel

Sista ansökningsdag 2022-06-20

Placeringsort: Stockholm (60-80% distans)
Avtalsperiod: 2022-08-22 till 2023-08-22 med option på förlängning med 10 mån
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Lösningsarkitekten kommer att ingå i Retail Tech’s ledningsgrupp som består av Teknisk Chef, Tekniska Produktägare och Lösningsarkitekter. Lösningsarkitekterna ansvarar för att ta fram lösningsarkitektur för nya tjänster samt säkerställa att befintliga lösningar är implementerade och dokumenterade enligt Svenska Spels arkitekturella riktlinjer. Till sitt stöd har lösningsarkitekten övriga Domänarkitekter inom Svenska Spel samt utvecklingsteamen inom Retail Tech.


Då Svenska Spels bakomliggande spelsystem och övrig arkitektur är komplex och lösningsarkitekten har kontakt med medarbetare från många olika områden, allt från Analys till Webbplattformar och externa leverantörer samt produktägare och affärsrepresentanter så är en bred IT-kompetens med erfarenhet av komplexa leveranser ett stort plus. Det är även en fördel med erfarenhet från Retailbranchen och lösningsarkitekten bör gilla att ta ansvar ända från krav till implementation och stimuleras av att arbeta i ett innovativt klimat med nya tekniker.


För att lyckas i denna roll och i detta uppdrag behöver lösningsarkitekten kunna demonstrera följande färdigheter:
• Strukturerad med god förmåga att planera sitt eget arbete
• God förmåga att arbeta i team med resurser från olika delar av verksamhet
• Pragmatisk och lösningsorienterad
• God kommunikativ förmåga och inspirerande att leda arbete framåt
• Handlingskraftig, drivande och leveransfokuserad
• Mycket god förmåga att sammanställa komplexa frågeställningar på ett övergripande och förståeligt sätt
• Analytisk och noggrann

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst fem (5) års sammanlagd erfarenhet av systemutveckling
 • Minst tre (3) års erfarenhet av arbete som Lösningsarkitekt eller likvärdig roll
 • Minst tre (3) års erfarenhet av att dokumentera lösningsdesign
 • Minst tre (3) års erfarenhet av att presentera och följa upp implementation av lösningsdesign i utvecklingsteamen
 • Minst två (2) års erfarenhet av lösningsdesign i system med höga prestandakrav (t ex stora e-handelslösningar, spelsystem eller banklösningar)
 • Erfarenhet av lösningsdesign i en REST-baserad arkitektur från minst ett uppdrag

Mervärdeskrav

 • Mer än tre (3) års erfarenhet av arbete som Lösningsarkitekt eller likvärdig roll
 • Mer än två (2) års erfarenhet av lösningsdesign i system med höga prestandakrav (t ex stora e-handelslösningar, spelsystem eller banklösningar)
 • Mer än två (2) års erfarenhet av lösningsdesign i en REST-baserad arkitektur
 • Erfarenhet av lösningsdesign i en microservices baserad arkitektur från minst ett uppdrag
 • Minst fem (5) års sammanlagd erfarenhet av systemutveckling i Java och/eller .NET i C#
 • Erfarenhet av lösningsdesign för webbaserade lösningar
 • Erfarenhet av terminalutveckling och integration med hårdvaruenheter
 • Erfarenhet av IT-lösningar för detaljhandeln (Retail) i ett eller flera uppdrag
 • Erfarenhet från implementation av lösningar för digitala reklamskärmar
 • Erfarenhet från implementation av lösningar för självservice (touchskärmar)
 • Erfarenhet av e-handelsplattformar
 • Erfarenhet av IT-lösningar för spelbranschen

Krav på anbud

 • CV
 • Fyll i bilaga nedan
 • Ange pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-06-20 här (OBS. Använd Referens CON-0002533 i ämne)

 

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27

Aktuella avrop