Lösningsarkitekt – Skolverket

Sista ansökningsdag 2022-01-28

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-02-21 till och med 2022-12-31 med option på 24 mån
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att vara en nyckelspelare i DNP-projektet när det gäller utvecklingen av provtjänsten, såväl lösningsmässigt som i mer verksamhetsnära frågor. Tillsammans med fem teamledare och ca 50 projektmedlemmar kommer konsulten att vara drivande i utvecklingen av provtjänsten.

Konsulten ska ansvara för att vidareutveckla verksamhets- och lösningsarkitektur för Skolverkets provtjänst. Arbetet kommer att till stor del utgå ifrån befintliga behov och krav, men kommer även att fortsättningsvis att kräva dialoger med intressenter inom och utanför Skolverket. Konsulten kommer att ha en ledande roll inom projektet och kommer tillsammans med projekt- och produktledning att ansvara för att säkerställa utvecklingen av provtjänsten i linje med projektdirektiv och projektplan. Konsulten kommer att ta fram lösningsförslag, och bereda beslutsunderlag samt föredra dessa för styrgrupper, ledningsgrupper eller motsvarande. I arbetet ingår även att leda arbetsgrupper och samverka med medarbetare inom såväl projektet som Skolverkets linjeverksamhet, som exempelvis produktägare, arkitekter och verksamhetsrepresentanter. Det kan även vara aktuellt med kontakter med andra myndigheter, representanter för skolor samt kommunala och privata skolhuvudmän.

Konsulten kommer att ansvara för att löpande förankra och kommunicera verksamhets- och lösningsarkitekturen för provtjänsten, både inom och utanför projektet. En väsentlig del i projektets framgång är nämligen att säkerställa samsyn kring och förståelse för provtjänsten som helhet. Konsulten ansvarar därför för att arkitekturen nyttjas och implementeras av de olika utvecklingsteamen i projektet. Vid behov ansvarar konsulten även för att vidareutveckla verksamhets- och lösningsarkitekturen för provtjänsten.

Uppdraget är på heltid. Skolverket följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och gör vårt bästa för att minska sprittspridningen av covid-19. Medarbetare på Skolverket arbetar på distans tills Folkhälsomyndigheten kommer ut med nya riktlinjer. På sikt och när Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer så tillåts distansarbete på upp till 50% om arbetsuppgifterna tillåter det och efter överenskommelse med enhetschef.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Fem (5) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av verksamhets- och lösningsarkitektur.
 • Mycket god ledarskapsförmåga genom att ha tre (3) års erfarenhet av att leda team inom motsvarande område som beskrivs ovan.
 • Dokumenterad erfarenhet av ansvar för att driva analys- eller utredningsarbete inom it-området.
 • Vana och mycket god förmåga att leda, bidra till och dokumentera arkitektur- och modelleringsövningar.
 • Mycket goda kunskaper i engelska och svenska.

Mervärdeskrav

 • Dokumenterad erfarenhet av identitets- och åtkomsthantering (IAM)
 • Kunskap om och erfarenhet av kravhantering och analys av funktionella och icke funktionella krav
 • Mycket god förmåga att skapa helhetssyn och bedöma realiserbarhet
 • Mycket god förmåga att kommunicera, vara lyhörd samt samarbeta med olika intressenter
 • God förmåga att på ett övergripande sätt finna lösningar samt ha en tydlig struktur i sitt arbete
 • Flerårig erfarenhet från större digitaliserings- och systemutvecklingsprojekt
 • Erfarenhet av distribuerade system med löskopplade subsystem över olika säkerhetsdomäner
 • Erfarenhet och god förståelse för lagar och förordningar som offentlighets- och sekretesslagen (OSL) , arkivlagen och dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Vana att beskriva informationsmodeller i Sparx Systems Enterprise Architect
 • Erfarenhet av uppdrag i politiskt styrd organisation, myndighet eller motsvarande

Krav på anbud

 • Motivering av kraven i egen bilaga
 • CV som styrker samtliga krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-01-28 här (OBS. Använd Referens CON-0002331 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop