UX-Designer – Kungliga Biblioteket

Sista ansökningsdag 2022-11-24

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-12-01 till 2023-06-30 med option på förlängning
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

KB söker en konsult med flerårig erfarenhet av UX-design.
Konsulten ska jobba i utvecklingsteamet som arbetar med våra nationella bibliotekstjänster. Exempel på de tjänsterna är Libris katalogiseringsklient https://libris.kb.se/katalogisering/, Swepub https://bibliometri.swepub.kb.se/bibliometrics, och Libris webbsök https://libris.kb.se/ (där ett planeringsarbete för att utveckla en ersättare pågår).

Arbetet framöver håller på att planeras men det som kan komma är till exempel en användarresa över Libris katalogiseringsklient, se över interaktionen i vissa tjänster, göra research och skisser för en mindre funktion i en av tjänsterna eller att delta i research och prototypandet av ett nytt Libris webbsök.
KBs tjänster innehåller stora mängder data och är ofta datadrivna varför det är bra med erfarenhet av detta.

Önskvärt är att konsulten arbetar på KBs kontor i Humlegården minst två dagar i veckan och kan övriga dagar välja att jobba på distans inom Sveriges gränser.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Konsulter som minst innehar kompetensnivå 4 (9-12 års erfarenhet) kommer att prioriteras
  • Flerårig erfarenhet av UX-designarbete med digitala tjänster för slutanvändare
  • Erfarenhet av arbete med söktjänster
  • Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning enligt DOS (Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) och webbriktlinjer.

Krav på anbud

  • CV
  • Pris
  • Motivera krav kopplat till tidigare uppdrag
  • Ange ett referensuppdrag

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-11-24 här (OBS. Använd Referens CON-0002691 i ämne)

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27

Aktuella avrop