Utvecklare med fokus på DevOps – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2022-05-12

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-05-24 till och med 2023-05-23 med option på 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer ingå i flera agila team som arbetar med nyutveckling såväl som vidareutveckling av applikationer och tjänster riktad mot kunder och arbetsgivare. I teamet ingår utvecklare, testare, produktägare och scrum-master. Konsulten sitter också nära i samarbeten med IT.
Konsultens arbetsuppgifter kommer bestå av att agera som DevOps för utvecklingsteamen. Konsulten kommer vara drivande i transmissionen mot Openshift 4 där det ingår att vara ansvarig för att sätta upp CI/CD till nya målmiljöer (OCP4) och utveckla våra arbetssätt inom teamen.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Kompetensnivå 3
 • Minst 3 års erfarenhet av ”Devops” i Linux-miljö
 • Har högskoleutbildning inom datateknik/systemvetenskap eller motsvarande
 • Förståelse om mikrotjänstarkitektur
 • Arbetar kontinuerligt med kodkvalité, test och automation
 • Erfarenhet av Kubernetes/Openshift
 • Erfarenhet av Docker
 • Erfarenhet av scriptspråk som Groovy, Ruby och Bash
 • Erfarenhet av Automation, configuration management, CI/CD, monitoring

Mervärdeskrav

Konsulten bör ha erfarenhet av följande:

 • Bitbucket
 • Jira
 • Tekton CI/CD
 • ArgonCD
 • Offentlig sektor

Krav på anbud

Redogörelse för kraven i separat bilaga (word/excel)

CV som stärker samtliga krav

Pris per time

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-05-12 här (OBS. Använd Referens CON-0002475 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop