Uppdragsledare – Folkhälsomyndigheten

Sista ansökningsdag 2021-10-19

Placeringsort: Solna, Stockholm
Avtalsperiod: 2021-11-01 till 2022-11-01 med option på förlängning till 2023-11-01
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Folkhälsomyndigheten avropar en uppdragsledare med gedigen erfarenhet av komplexa införanden
av utrustning och plattformar. Uppdraget spänner över kravinsamling, ledning av installationsarbete
och utlokaliseringen av utrustning, ansvar för utbildning av externa mottagare av utrustning, upprätta
ramverk och rutiner för drift och support av utrustning samt säkerställa mottagande av genomförda
dataanalyser till myndigheten.
Uppdragsledaren ska också utifrån insamlade behov, framtagna krav och egen erfarenhet, kunskap
och analys bistå i framtagande av komplett upphandlings/avropsunderlag för utrustning samt
avtalsunderlag till de olika mottagarna.
Uppdraget har flera beröringspunkter med andra kritiska it-projekt. Uppdraget kräver därför förmåga
att självständigt navigera inom myndighetens organisation likväl som att samverka med mottagande
organisationer.
Uppdraget kan även komma att utvidgas till att inbegripa andra seniora uppdrag inom området.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

• 10-12 års erfarenhet att leda komplexa it-uppdrag.
• Mycket god erfarenhet att leda verksamhets- och metodutveckling
• Mycket god erfarenhet av processkartläggningar inklusive service- och supportflöden.
• Mycket goda kunskaper i offentlig upphandling och framtagning av avrops-
/upphandlingsdokument i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).
• Mycket god erfarenhet av att arbeta fram underlag för SLA
• Mycket god kompetens och erfarenhet av traditionella projektstyrningsmodeller och agila metoder
• Mycket god kunskap inom området för GDPR
• Mycket god erfarenhet av arbete enligt ITIL och pm3
• Mycket goda ledaregenskaper och ledarskapserfarenhet
• Goda kunskaper och erfarenhet av arbete i regelstyrda verksamheter.
• Mycket god förmåga i svenska språket, tal och skrift.

Mervärdeskrav

Krav på anbud

  • CV
  • Redovisa kraven med hänvisning till uppdrag
  • Ange två (2) referensuppdrag som har omfattat minst 800 timmar vardera och har utförts de senaste fem (5) åren. Läs 1.9 i bilaga ”allmän orientering”

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-19 här (OBS. Använd Referens CON-0002146 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27

Aktuella avrop