Testledare – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-09-24

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2021-10-01 till och med 2021-12-31 med option på förlängning på 3 + 3 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Testledare för system inom Förvaltningsobjektet Planera trafik.
Arbetet genomförs i ett antal team som hålls samman genom en överordnad förvaltningsledning. Detta avrop avser testledare som leder ett antal testresurser inom förvaltningsobjektet. I testarbetet ingår testarbete och testledning kopplat till egen utveckling hos Trafikverket, samt tester i standardsystem kopplat till extern leverantör.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Kompetensnivå 3
  • Konsulten skall ha dokumenterad utbildning inom test och kvalitetsarbete
  • Konsulten skall vara certifierad enligt ISTQB och REQB eller motsvarande
  • Konsulten ska ha minst 1 års erfarenhet av testarbete enligt testmetoder
  • Konsulten skall ha minst 1 års erfarenhet av arbete som testledare på system- eller acceptanstestnivå
  • Konsulten skall ha minst 1 års erfarenhet av arbete som testanalytiker, dvs identifiera och utforma testfall samt utvärdera testresultat
  • Konsulten skall ha erfarenhet av ledning av en grupp på minst 2 personer
  • Konsulten skall ha erfarenhet av arbete med Team Foundation Server/Azure DevOps

Krav på anbud

  • Ifylld Avropsförfrågan (kompetens, referens och pris)
  • CV som styrker krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-24 här (OBS. Använd Referens CON-0002089 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop