Teknisk Projektledare – Botkyrka Kommun

Sista ansökningsdag 2021-09-24

Placeringsort: Botkyrka Kommun / Distans
Avtalsperiod: 2021-10-15 till 2022-10-15 med option på förlängning på 2+3mån till 2023-07-15
Omfattning: 75-100%

Uppdragsbeskrivning

Botkyrka kommun planerar för en rad systembyten under kommande år och söker en teknisk projektledare som kan leda en del av dessa implementationsprojekt. Exempel på projekt som planeras framåt är: byte av telefonileverantör, ny leverantör av kommunikation som tjänst med fokus på nätverk, ny lärplattform, gemensamma serviceflöden, utveckling av RPA och fortsatt utveckling av BI-förmågor.
Uppdragets fokus är att leda utvecklings- och implementationsprojekt i Botkyrka kommun.


o Projektledare för större implementationsprojekt som påverkar många av kommunens verksamheter
o Arbeta och samverka med de leverantörer som ansvarar för systeminföranden
o Arbeta i enlighet med Botkyrkas projektmodell

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Kompetensnivå 4 (minst 9 års erfarenhet)
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att projektleda minst två systeminförandeprojekt i kommunal verksamhet med en omfattning på minst 6 mån per projekt.

Krav på anbud

  • CV
  • Redovisa krav med hänvisning till uppdrag i CV
  • Ange referensuppdrag (se detaljer i bifogad bilaga)

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-24 här (OBS. Använd Referens CON-0002079 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27

Aktuella avrop