Systemutvecklare BI/DW – Svenska Spel

Sista ansökningsdag 2022-06-27

Placeringsort: solna/visby (80-90% distans)
Avtalsperiod: 2022-09-01 till 2023-09-01 med option på förlängning till 2024-09-01
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Svenska Spel har behov av en Systemutvecklare BI DW, med stor erfarenhet inom BI-området och som är nyfiken och har nya tankesätt kring ny teknik och verktyg.
I arbetsuppgifterna för rollen som Systemutvecklare BI/DW ingår bland annat:
• ETL-utveckling i SQL
• Analys och profilering av data i vår Data Lake
• Framtagande av designförslag
• Datamodellering och implementation av integrationslager (Data Vault)
• Datamodellering och implementation av presentationslager (Dimensionsmodellering)


Analysplattformen utvecklas ständigt och är baserad på teknik i framkant där systemutvecklaren ges möjlighet att påverka utveckling av den tillsammans med övriga erfarna och innovativa kollegor. Att vara delaktig i det här uppdraget är att vara delaktig i något unikt och nytänkande i BI-branschen. En förutsättning för att lyckas i detta uppdrag är att konsult har ett visionärt synsätt på området och är bekväm att gå utanför komfortzonen kring teknik och lösningar.
För att lyckas i denna roll behöver systemutvecklaren BI/DW även kunna demonstrera följande färdigheter:
• Driven och engagerad
• Nytänkande och nyfiken på ny teknik och nya lösningar
• Förmåga att se helheten och gör avvägning mellan kostnad och nytta, över tid

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst tre (3) års erfarenhet av ETL-utveckling i BI/DW-lösningar
 • Minst tre (3) års erfarenhet av SQL-utveckling
 • Minst tre (3) års utvecklingserfarenhet av databaser med stora volymer
 • Har arbetat minst två (2) år med att utarbeta designförslag i linje med övergripande arkitektur
 • Har arbetat minst två (2) år med att omsätta verksamhetens krav i praktisk implementation
 • Har i minst två (2) tidigare uppdrag haft arkitekturansvaret/eller ett liknande ansvar inom BI/DW lösning

Mervärdeskrav

 • Certifierad Data Vault-modellerare
 • Har kännedom om Hadoop och dess tekniker
 • Erfarenhet av mönsterdriven, automatiserad ETL-utveckling
 • Mer än tre (3) års erfarenhet av ETL-utveckling i BI/DW-lösningar
 • Har kännedom om Tableau
 • Erfarenhet av agilt arbetssätt (Scrum och/eller Kanban)
 • Branscherfarenhet inom spel (gambling)

Krav på anbud

 • CV
 • Fyll i bilaga nedan
 • Ange pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-06-27 här (OBS. Använd Referens CON-0002535 i ämne)

 

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27

Aktuella avrop