Senior Förändringsledare/ Verksamhetsutvecklare – Botkyrka Kommun

2022-05-11

Placeringsort: Botkyrka
Avtalsperiod: Omgående till 2022-12-31 med option på förlängning på 3+3+3+3 mån till 2023-12-31
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Ett nytt projekt är uppstartat med en ansvarig Projektledare. Ytterligare projektresurs i form av en Förändringsledare behövs.

Leverantören ska tillhandahålla en senior Förändringsledare/Verksamhetsutvecklare. I rollen ingår att handleda och stötta chefer i förändringsarbetet samt att vara ifrågasättande till invanda arbetssätt och roller som inte är förenliga med verksamhetsförändringen. I rollen måste man vara van att arbeta både vertikalt och horisontellt i organisationen. Man måste ha förmågan att kunna zooma in och ut i organisationen, från strategisk nivå till operativ nivå. Botkyrka kommun är en mångkulturell arbetsplats och därav är det extra viktigt att man kan målgruppsanpassa kommunikationen.

Tjänsten är placerad på Vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun och avser verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom flera verksamhetsområden på Vård- och omsorgsförvaltningen och som präglas av ständiga förändringar. Förvaltningen har flera verksamhetsområden som har haft olika utmaningar under en längre tid. Konsulten ska stötta organisationens förändringsresa genom motiverande vägledning, bistå med verktyg som stöd vid förändringar samt att utmana medarbetare att tänka utanför ramarna.

I rollen är arbetsuppgifterna primärt att se till att målen för förändringsarbetet nås, vilket innebär ansvar för att:
• Driva och stötta förändrings- och utvecklingsarbetet tillsammans med Botkyrka kommuns utsedda Projektledare.
• Ta fram en genomförandeplan för förändringsarbetet, vägleda och coacha Botkyrka kommuns projektresurser i genomförandet av ovan genomförandeplan.
• att planera, säkra upp och genomföra kommunikation och utbildningsaktiviteter genom projektets olika faser
• etablera en mätmodell med nyckeltal för uppföljning (businesscase)
• genomföra uppföljning enligt dessa nyckeltal
• lägga en roadmap för en långsiktig plan på hur förändringsarbetet ska fortsätta efter utrullning, för att processerna ska bli mindre resurskrävande
• tydliggöra vilka resurser som behövs för genomförandet för återrapportering till Projektledare, hur och när samt i vilken utsträckning.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Förändringsledning
  • Verksamhetsutveckling
  • Framtagande av projektplan/genomförandeplan
  • Framtagande av businesscase

Mervärdeskrav

  • Verksamhetsutveckling inom kommunal vård och omsorg
  • Projektledning
  • Erfarenhet av att ha gjort behovs- och konsekvensanalyser

Krav på anbud

  • CV
  • Matcha krav med uppdrag/tidsperiod

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-05-11 här (OBS. Använd Referens CON-0002480 i ämne)

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27

Aktuella avrop