Scrum Master – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2022-06-02

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-07-01 till och med 2023-06-30 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Erfaren Scrum Master som är självgående inom att starta upp och driva det agila arbetssättet framåt i ett agilt scrum utvecklingsteam. Hög grad av samarbete med teamet men även produktägare och andra utvecklingsteam med fokus på kontinuerlig leverans. Kvalitetsmedvetenhet är viktigt och utvecklingsmiljön är komplex. Teamet utvecklar självservicetjänster som tillgängliggörs på Arbetsförmedlingens webbplats med 2 miljoner unika besökare i månaden.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet som Scrum Master eller agil coach i ett agilt utvecklingsteam
 • Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att kunna leda team i effektiva workflowprocesser.
 • Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Atlassian Confluence.
 • Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Atlassian Jira.
 • Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av agil systemutveckling i team.
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att agera som agil coach, samt leda agila utvecklingsprocesser.

Mervärdeskrav

 • Att leda sprintplanering, backlog refinement (backlog grooming), retrospektiv
 • Leda team i komplex systemmiljö och stor organisation med många intressenter och beroenden
 • Agila metoder, Kanban, Scrum

Krav på anbud

 • Motivering för hur konsult möter samtliga krav
 • CV som stärker krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-06-02 här (OBS. Använd Referens CON-0002503 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop