Release train engineer – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2022-11-18

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2023-01-01 till och med 023-12-31 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Beskrivning av konsulttjänst:
• Ansvar för att driva, samordna och synka leveransers tillsammans med scrummasters, produktägare, produktansvarig, arkitekter, produktledning och team men även andra RTE:er samt agila coacher över flera sektioner, enheter och avdelningar
• Ansvar för att arbeta med ständiga förbättringar för att skapa kundupplevelse i världsklass och rusta Arbetsförmedlingen för att kunna leverera högsta effekt på arbetsmarknaden tillsammans med våra fristående aktörer
• Ansvar att vara insatt i de olika utvecklingsobjekt inom produkten MEET FA som enheten Fristående aktörer och sektionen Strategi MEET FA ansvarar för
• Ansvar att facilitera och leda gemensamma ceremonier inom vårt Agile Release Train (ART)
• Ansvar att hantera och mitigera beroenden på ART-nivå tillsammans med teamen
• Ansvar att stödja scrummasters och team i utförandet och att ständigt förbättra leveransen av
features och epics
• Etablera samarbetsformer inom arkitektur, teknik och mellan teamen, både inom sektionen men
även över andra enheter, avdelningar som bidrar till leveranser
• Hantera risker/beroenden och eskalera hinder vid behov
• Agera förändringsagent inom organisationsöverskridande förbättringsinitiativ

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med modern IT utveckling och styrning, med utvecklingsströmmar med fokus på verksamhets- och IT utveckling i en stor och komplex verksamhet.
 • Konsulten ska vara van att arbeta i ledande agila roller och föra in detta i organisationer samt erfarenhet att planera, förbereda och genomföra programceremonier och coacha andra till ständiga förbättringar i en agil miljö.
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta som Release Train Engineer (RTE)
 • Konsulten ska ha erfarenhet från att ha arbetat med offentlig verksamhet, myndighet eller icke-vinstdrivande organisation
 • Konsulten ska ha erfarenhet av att facilitera workshops
 • Konsulten ska ha erfarenhet från utvecklingsprojekt inom IT
 • Konsulten ska ha erfarenhet av och mycket god förståelse för komplexa projekt och program inom IT
 • Konsulten ska ha relevant dokumenterad högskoleutbildning
 • Konsulten ska behärska svenska språket i tal och skrift. Dokumentation etc är på svenska med såväl verksamhet, IT och utvecklare.
 • Konsulten ska ha mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Konsulten ska vara stationerad i Stockholm eftersom arbetet sker fysiskt på plats.

Notera: Uppfyllnad av samtliga ovanstående krav ska vara aktuella, dvs de ska ha uppfyllts de senaste 7 åren.

Mervärdeskrav

 • Konsulten bör ha erfarenhet av agil arbetsmetodik och certifieringar i relevant metodik (primärt Scrum, Kanban och SAFe)
 • Konsulten bör ha erfarenhet av digitala transformationsprojekt och en god förståelse av förändringsarbete kopplat till omfattande verksamhetsförändringar kring digital utveckling.
 • Konsulten bör vara drivande, mycket strukturerad, kunna arbeta självständigt och i nära samarbete med många kompetenser och ha förmåga att hantera ett stort antal komplexa samband, beroenden och faktorer som påverkar det egna uppdraget.
 • Konsulten bör vara genuint leveransfokuserad med en mycket god förmåga att samarbeta effektivt med olika grupperingar genom att delta i och leda arbetsmöten och workshops, liksom att själv aktivt söka upp och etablera samarbeten med relevanta kontaktpersoner inom hela verksamheten.
 • Konsulten bör vara engagerad, noggrann och ansvarstagande, ha stor vana av att ta fram och presentera högkvalitativa underlag för såväl ökad förståelse som beslut för ledningsgrupper på olika nivåer, kunna hantera styrgrupper och andra viktiga intressenter, samt ha mycket goda färdigheter i kalkyl- och presentationsverktyg som t ex excel och powerpoint.

Krav på anbud

 • Motivering för vart krav i egen bilaga
 • Uppdaterat CV
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-11-18 här (OBS. Använd Referens CON-0002679 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop