Oracle Forms-utvecklare – Lantmäteriet

Sista ansökningsdag 2023-02-16

Placeringsort: Initialt Gävle med möjlighet till distans
Avtalsperiod: 2023-03 till 2024-03-26 med option på förlängning på 3 år
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

I rollen som Oracle Forms-utvecklare är du delaktig och driver det dagliga arbetet gällande
utveckling inför produktionsreleaser och förändringar/initiativ som bedrivs antingen för Trossens
räkning eller för Lantmäteriet i stort. Du fungerar också som systemförvaltare för applikationen
Trossen där allt ifrån detektivarbete genom databasanalys till kundkontakt ingår.


Du kommer att arbeta tätt tillsammans med övriga utvecklare och testare i teamet samt med
representanter från verksamhetsteamet såsom produktägare, kravställare och verksamhetsexperter,
vilket kräver att du som person har lätt för att interagera i både tekniska och i mer verksamhetsnära
diskussioner.


Arbetet kommer innebära att utreda lösningsalternativ kopplat till kravställningar, implementera valda
förändringar och att tillsammans med teamet ansvara för att kvalitetssäkra och leverera dessa.
Förutom Oracle-utveckling kommer du också en del av tiden att arbeta med förvaltning och
utveckling av Lantmäteriets datalager. Arbetet innebär att vara delaktig i Lantmäteriets Data
Warehouse-leverans. Arbetet består i allt från kravhantering tillsammans med beställaren, till
utveckling och leverans till beställaren.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha erfarenhet av Oracle Forms och Reports.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av Oracle SQL.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av Oracle PL/SQL.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av Subversion.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av Atlassian Jira
 • Konsulten ska ha erfarenhet av TOAD.
 

Mervärdeskrav

 • Konsulten har erfarenhet av SQLServer Database.
 • Konsulten har erfarenhet av Kofax Communication Manager Designer.
 • Konsulten har erfarenhet av Wiki Confluence.
 • Konsulten har erfarenhet av Pentaho Data Integration.
 • Konsulten har erfarenhet av erfarenhet av Business Intelligence.
 • Konsulten har erfarenhet av Data Warehouse

Krav på anbud

 • CV
 • Pris
 • Tillgänglighet

Ansökan

Ansökan skickas senast 2023-02-16 här (OBS. Använd Referens CON-0002762 i ämne)

 

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Developer
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27

Aktuella avrop