IAM Konsulter – Lantmäteriet

Sista ansökningsdag 2021-09-24

Placeringsort: Remote / Gävle minst 1 dag/vecka
Avtalsperiod: 2022-01-01 till 2024-12-31
Omfattning: 4 konsulter på 100% och 3 konsulter på 20%

Uppdragsbeskrivning

Lantmäteriet har idag ett IAM-system som till största del baseras på NetIQ´s produkter. För att vidareutveckla och underhålla vår behörighetsplattform har vi behov av flera resurser som kan arbeta tillsammans med vårt behörighets team och fungera som ett team som är helt självgående. Uppdraget består till största del av konfiguration, installation och anpassning och till viss del kompetensöverföring samt dokumentation. Organisationen har därför behov av resurser med rätt kompetens. Lantmäteriet behörighetsstyr dagsläget ca 300 system. Lantmäteriet räknar med att ta in eller byta cirka 40 system per år under de nästkommande 3 åren.
Avropsförfrågan avser minst Nivå 4 inom kompetensområdet Systemutveckling.
Vi söker Microfocus Identity Manager resurser med minst 5 års erfarenhet av IAM i allmänhet och i synnerhet Microfocus IDM. Resurserna kan bestå av flera olika konsulter beroende på kompetensen och ska kunna börja arbeta med uppdraget omgående.


I arbetet ingår att:

 • Konfigurera behörighetsstyrning av system via IDM
 • Felsökning av behörighetsstyrning
 • Anpassning av grafisk gränssnitt för administration av behörigheter
 • Konfiguration av infrastruktur
 • Stödja eller ta fram lösningsarkitektur för IAM området
 • Sätta upp federation med andra myndigheter och organisationer
 • Stödja informations- och IT-säkerhetsansvariga som bollplank
 • Kompetensöverföring till behörighetsgrupperna på de anslutna systemen
 • Dokumentera genomfört arbete och ta fram system dokumentation

Tjänsten är säkerhetsklassad i nivå 2 vilket innebär att Leverantören ska teckna Säkerhetsskyddsavtal (SUA-avtal) på nivå 2 och konsulten måste vara svensk medborgare samt genomgå en säkerhetsprövning innan uppdraget påbörjas.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Kompetensnivå 4 (minst 9 års erfarenhet)

För detaljer se 2.6.1.1 och 2.6.1.2 i bilaga 2 nedan.

Mervärdeskrav

 • Konsulten ska ha god erfarenhet av RedHat JBoss
 • Konsulten ska ha god erfarenhet av OpenShift
 • Konsulten ska ha god erfarenhet av Apache httpd
 • Konsulten ska ha god erfarenhet av Jira

Krav på anbud

 • CV
 • Svar på ovanstående krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-24 här (OBS. Använd Referens CON-0002077 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27

Aktuella avrop