Fullstackutvecklare – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2022-06-21

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-08-01 till och med 2023-07-31 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Inom Arbetsförmedlingens IT-avdelning drivs ett större förändringsarbete med att transformera dagens IT-lösningar för att bättre stödja ett modernt och enhetligt arbetssätt och ge en hög användarupplevelse.
Vid detta avrop har vi behov av att ta in konsultstöd i form av en kunnig och erfaren fullstackutvecklare. Konsulten ska utveckla och implementera funktionalitet för IT-stöd baserat på behov hos användarna.
Utvecklaren ska medverka självständigt i ett team och bidra till ett agilt arbetssätt tillsammans med produktägare och användare.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst 6 års erfarenhet av java-utveckling samt 2 års erfarenhet av frontend-utveckling med de tekniker som krävs enligt punkten om frontend-utveckling nedan.
 • Erfarenhet av processmotorer som bas i produktutveckling
 • Tekniker (backend) som krävs är: MVC, Windows, Java EE, SQL, REST/SOAP, JPA, JBoss/Wildfly,
 • ActiveMQ, Oracle DB, Maven, JUnit, Linux, Jira, Jenkins, och Git, ORM
 • Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD).
 • Erfarenhet av integrationsplattformar
 • Tekniker (frontend) som krävs är: JavaScript, html, CSS/SASS, SQL, AngularJS
 • Erfarenhet av Openshift – Docker och Kubernetes
 • Test (enhetstest, funktionstest, testdriven utveckling, testautomatisering) t.ex. Cypress, Selenium
 • Profilering (minimera flaskhalsar i koden), Prestandaoptimering, säkerhet (privacy by design), Loggning, Property-hantering samt Stabil drift, SCOM (konfigurera övervakning, automatisk återstart)

Mervärdeskrav

 • Minst ett års erfarenhet av systemutveckling av komplexa system med omfattande integrationer.
 • God kännedom om utveckling av system med rest/soap-integrationer och minst minst ett års erfarenhet av sådan utveckling.
 • Designkunskap (minst ett års erfarenhet av mjukvaruarkitektur)
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet om minst ett år och omfattande kunskap av att jobba inom DevOps i stora och komplexa Unix/Linux-miljöer med många utvecklingsteam
 • Minst ett års erfarenhet av arbete/uppdrag i statlig myndighet. • Minst ett års erfarenhet av att ha systemdriftansvar.

Krav på anbud

 • Motivera för hur er konsult möter vart ska- och mervärdeskrav
 • CV som stärker samtliga krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-06-21 här (OBS. Använd Referens CON-0002522 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop