Fullstack-utvecklare – KTH

Sista ansökningsdag 2023-11-28

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2023-01-01 till och med 2023-12-31 med 6 förlängning/ar á 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

IT-avdelningen vid Kungliga Tekniska högskolan behöver en fullstack-utvecklare till ett utvecklingsteam som förvaltar och vidareutvecklar olika digitala stöd till utbildningsverksamheten på KTH.
E-lärande är ett uppdrag inom KTH:s IT-portfölj Utbildning som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av digitala stöd för främst undervisning och examination på KTH. Uppdraget ansvarar även för stöd till utvärdering av utbildning och vissa egenutvecklade samarbetsverktyg för samma domän. Centralt i uppdraget är systemet Canvas som är KTH:s digitala plattform för lärande, dvs. KTH:s LMS. En stor del av uppdragets aktiviteter handlar om att studenter och lärare har tillgång till systemet och att systemet förbättras med lösningar som effektiviserar vardagen för användargrupperna. Under kommande år kommer en stor del av aktiviteterna handla om att avveckla äldre lösningar i uppdraget som nu nått slutet av dess livscykler samt ersätta en del av dessa med nya moderna lösningar. I E-lärande finns ett verksamhetsnära team som jobbar med pedagogisk utveckling, utbildning av lärare och kommunikation till målgrupperna. Det finns också ett supportteam och så finns ett renodlat utvecklingsteam. Konsulten kommer att vara en av resurserna i utvecklingsteamet som jobbar med aktiviteter kring LMS:et och avvecklingen/ersättningen av de äldre lösningarna.
Konsulten kan komma att bemannas i andra utvecklingsuppdrag med liknande behov av kompetens under avtalets tid.
På IT arbetar 140 personer och avdelningen är organiserad i fyra enheter: Användarstöd, Arkiv och registratur, Drift och infrastruktur samt Systemförvaltning och utveckling. Dessa är i sin tur indelade i grupper. IT tillhandahåller, supportar, utvecklar och förvaltar IT-tjänster för KTH:s verksamhet både lokalt och centralt. Dessutom arbetar IT med säkerhet, efterlevnad, långtidsbevarande och hållbar hantering av system- och verksamhetsinformation. Konsulten kommer att vara placerad vid enheten för Systemförvaltning och Utveckling på IT-avdelningen. Enhetens målsättning är att utveckla och förvalta universitetets verksamhetssystem.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha gedigen erfarenhet (minst 5 år) av webbutveckling
 • Konsulten ska ha erfarenhet (minst 5 år) av ReactJS
 • Konsulten ska ha erfarenhet (minst 5 år) av programmering med Python
 • Konsulten ska ha erfarenhet (minst 3 år) av programmering i Node.js.
 • Konsulten ska ha erfarenhet (minst 2 år) responsiv webbutveckling.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av testbaserad utveckling (TDD).
 • Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska (kommer att verifieras under eventuell konsultintervju)
 • Konsulten bör ha erfarenhet av IT-systems hela livscykler från koncept, genom utveckling och förvaltning till genomförd avveckling
 • Konsulten bör ha erfarenhet av utbildningsdomänen
 • Konsulten bör ha erfarenhet av verktyget Azure DevOps
 • Konsulten bör ha erfarenhet av testramverk för frontend, t.ex. Cypress

Krav på anbud

 • Motivera för vart krav i egen bilaga
 • CV
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-11-28 här (OBS. Använd Referens CON-0002692 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop