Frontendutvecklare – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2022-06-02

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-07-01 till och med 2023-06-30 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Avdelningen Digitala tjänster är en del av myndighetens kärnverksamhet och vi ansvarar för Arbetsförmedlingens kundmöten i våra digitala kanaler. Vi hanterar tusentals kundmöten varje dag och är vägen in till Arbetsförmedlingen för nästan alla våra kunder. Avdelningen är drivande i arbetet med att utveckla och genomföra myndighetens nya kundstrategi – ”digitalt först” – och genomför nu en satsning på tredje generationens produktstyrning som syftar till att öka värdet i våra kundmöten, effektivisera vår utvecklingsprocess samt införa datadrivna arbetssätt.

Frontendutvecklare för utveckling av digitala självservicetjänster till arbetsgivare och arbetssökande. Självservicetjänster tillgängliggörs på Arbetsförmedlingens webbplats med 2 miljoner unika besökare i månaden. Nyutveckling och vidareutveckling i bland annat Angular. Hög grad av samarbete med övriga roller i utvecklingsteamet. Även samarbete med andra utvecklingsteam och plattformsteam med fokus på kontinuerlig leverans. Kvalitetsmedvetenhet är viktigt och utvecklingsmiljön är komplex. Handleder juniora kollegor och är med och utvecklar våra arbetssätt inom teamen.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst 9 år erfarenhet av CSS/Sass, Html, REST/SOAP, responsiva webbplatser,Typescript/Javascript
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att utveckla webbapplikationer i Angular 2-12
 • Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att tillgänglighetsanpassa webbapplikationer enligt
 • WCAG 2.1, nivå AA
 • Kontinuerlig leverans
 • Erfarenhet av Jira, Confluence, Bitbucket, Git
 • Erfarenhet av Bootstrap

Mervärdeskrav

 • ha erfarenhet av Openshift, ArgoCD, Tekton, Jenkins
 • ha kunskap om och praktisk erfarenhet av analysverktyget Matomo
 • ha kunskap om relationsdatabaser som MS-SQL och OracleDB
 • ha erfarenhet av att jobba i sant tvärfunktionella agila utvecklingsteam som består av rollerna UX/ID, FE, BE, TEST, SM
 • ha erfarenhet av arbete med frontendutveckling på myndighet

Krav på anbud

 • Motivering för hur konsult möter samtliga krav
 • CV som stärker krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-06-02 här (OBS. Använd Referens CON-0002504 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop