Frontendutvecklare – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 22-05-18

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-05-30 till och med 2023-05-29 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

IT Avdelningen, Enheten Personligt Distansmöte och Kontroll har behov att upphandla en (1) Konsult för Frontend utveckling med Containerteknik/OpenShift kompetens för att säkra drift av SIA.

Sektionen driver och ansvarar för att leverera digitaliserade verksamhetsförmågor inom relationshantering samt transiton av system som ska avvecklas. För att kunna ta detta ansvar behöver Sektionen Kundens Progress på PDM säkra kritisk kompetens inom systemutveckling/systemförvaltning för SIA.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Kompetensnivå 3
  • Konsulten ska ha minst 4 års dokumenterad erfarenhet av frontendutveckling
  • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Angular
  • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Bitbucket/GIT
  • Konsulten ska behärska svenska språket i tal och skrift

Krav på anbud

  • Redogörelse för kraven i egen separat bilaga
  • CV som stärker kraven
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-05-18 här (OBS. Använd Referens CON-0002477 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop