DevOps Engineer – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2022-11-24

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2023-01-01 till och med 2023-12-31 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att ingå i CI/CD DevOps-teamet på sektionen DevOps Plattform, där CI/CD DevOps-teamets uppdrag är att hjälpa utvecklingsteam på Arbetsförmedlingen med utvecklings- och driftsmiljöer inklusive CI/CD-pipelines för egenutvecklade applikationer.
CI/CD DevOps-teamet driftar Arbetsförmedlingens implementation av containerplattformen OpenShift och tillhörande DevOps tooling med bl a Tekton och ArgoCD. Applikationerna som körs på containerplattformen är egenutvecklade, ofta i Java, .NET, Angular, Node.js eller React.
Konsulten vi söker behöver ha ett högt tekniskt kunnande i containerteknik och pipelines generellt, och behöver dessutom vara en social person som uppskattar en kultur av självledarskap och inspireras av ständigt nya tekniska utmaningar som uppstår i dialog med utvecklare eller i CI/CD DevOps-teamet internt.
Uppdraget som DevOps Engineer till Openshift-plattformen handlar sammanfattningsvis om att skapa tekniska förutsättningar för Arbetsförmedlingens 50-talet utvecklingsteam (produkter) och stötta upp med kunskap, automationslösningar och drift av plattform/tooling. Se

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Kompetensnivå 3
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av utveckling i Java och/eller .Net
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av konfigurationshantering/Software Configuration Managment
 • Konsulten ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet inom DevOps
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Linux, gärna RHEL eller dess derivat
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Kubernetes och/eller Openshift
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av verktyg/tekniker för CI/CD
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete i shell och skripting

Mervärdeskrav

 • Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av:
 • Konsulten bör ha erfarenhet av arbete inom svensk myndighet. Konsulten bör ha mångårig erfarenhet av Kubernetes och/eller Openshift
 • Konsulten bör ha mångårig erfarenhet av verktyg/tekniker för CI/CD, gärna Tekton, ArgoCD, Jenkins, Quay, Nexus, Maven, Ansible, Prometheus, Grafana dockerfiles, BuildConfigs/DeploymentConfigs
 • Konsulten bör ha mångårig erfarenhet av arbete i shell och skripting, gärna Bash, Python, Golang

Krav på anbud

 • Motivering för samtliga krav i egen separat bilaga 
 • CV
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-11-24 här (OBS. Använd Referens CON-0002688 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop