4 st utvecklare och 2 st testare till Transportstyrelsen

Placeringsort: Norrköping, Örebro, Borlänge, Sthlm/Kista

Avtalsperiod: 2022-11-07 – 2024-10-31

Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser i första hand arbete inom projekt Bildfångst-exit (BFS-exit) och PO SUF, men kan vid behov även komma att innefatta test alt. systemutveckling inom annat produktområde, projekt eller avdelning på Transportstyrelsen. Den tekniska plattformen Bildfångst som stödjer kundtjänst- och ärendehantering på avdelningen för Fordonsinformation ska avvecklas till sista september 2023. Projektets uppdrag är att helt och hållet ersätta nuvarande lösning med ett nytt ärendehanteringssystem. Testare Uppdraget innebär att arbeta som testare och bemanna ett av våra agila team inom produkt Ärendehantering. Konsulten kommer att arbeta med testrelaterade uppgifter enligt de riktlinjer som är fastställda av myndighetens testcenter. I arbetsuppgifterna ingår även förvaltningsaktiviteter, tex. incidenthantering och 2:a linjens användarstöd. Systemutvecklare Uppdraget avser arbete med förvaltning och utveckling av myndighetens ärendehanteringssystem. Med förvaltning avses att på operativ nivå genomföra It-nära systemutveckling och systemförvaltning av befintliga system hos myndigheten, vilket inkluderar livscykelhantering, plattformsansvar och incidenthantering. Den största utmaningen just nu är att lyfta samtliga lösningar till en ny plattform. Utveckling av nya lösningar inom ärendehanteringsområdet sker via uppdrag eller projekt tillsammans med verksamheten.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Testare

 • Nivå 2
 • minst 2 års erfarenhet av att skriva testfall utifrån användningsfall, icke funktionella krav och designspecifikationer
 • erfarenhet av att arbeta med felrapportering och testverktyg
 • vana att testa distribuerade system som spänner över olika miljöer och med flera integrationer
 • minst 1 års erfarenhet av att arbeta med Microsoft Azure DevOps Server (ADS) eller Team Foundation Server (TFS)
 • minst 1 års erfarenhet av uppdrag som genomförts med ett agilt arbetssätt

Utvecklare

 • Nivå 3
 • minst 4 års erfarenhet av systemutveckling med Visual Studio C# .Net
 • minst 2 års erfarenhet av Microsoft SQL
 • minst 1 års erfarenhet av att arbeta med Microsoft Azure DevOps Server (ADS) eller Team Foundation Server (TFS)
 •  minst 2 års erfarenhet av utveckling med WCF
 •  minst 2 års erfarenhet av uppdrag som genomförts med ett agilt arbetssätt

Mervärdeskrav

 • minst 1 års erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3
 • konsult har stationeringsort Örebro

Krav på anbud

 • Motivera för hur er konsult möter varje krav
 • CV som stärker krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-08-31 här (OBS. Använd Referens CON-0002559 i ämne)

1-AllDocuments – 0726

Kontaktperson

Jimmy Merell
Jimmy Merell
CEO Magello East
jimmy.merell[a]magello.se
073 370 95 18

Aktuella avrop