1 testare och 1 testledare Transportstyrelsen

Placeringsort: Örebro
Avtalsperiod: 2022-11-07 – 2024-10-31
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdragen innebär att utföra respektive leda last-, prestanda- och riktighetstestning av komplexa
distribuerade system i samband med ändringar i driftsmiljö, de aktuella systemen och deras
integrationer. Mycket egenutvecklad mjukvara i Microsoft miljö.
Uppdragen avser i första hand arbete inom ramen för VTR, men kan vid behov även komma att
innefatta test alt. testledning inom annat projekt, produktområde eller avdelning på
Transportstyrelsen.
Testare
Utföra testning i samband med förändringar i ett komplext system. Testerna avser att säkerställa
tillräcklig prestanda, lastkapacitet och riktighet vid stresstest av systemet i samband med
förändringar i driftsplattform och mjukvara. Systemet utvecklas och driftas i Microsoft miljö. Testning
sker enligt Transportstyrelsens riktlinjer för testning, vilka gås igenom i samband med uppdragsstart.
Utöver att utföra testarbete ingår även ta fram dokumentation och stöd för långsiktig återanvändning
av testförfarandet.
Uppdraget ska utföras under normal arbetstid, men det kan i undantagsfall bli aktuellt med planerat
övertidsarbete.
Testledare
Planera, förbereda och stötta testning i samband med förändringar i ett komplext system. Testerna
avser att säkerställa tillräcklig prestanda, lastkapacitet och riktighet vid stresstest av systemet i
samband med förändringar i driftsplattform och mjukvara. Systemet utvecklas och driftas i Microsoft
miljö. Testledning sker enligt Transportstyrelsens riktlinjer för testning, vilka gås igenom i samband
med uppdragsstart.
Utöver att planera och styra testningen ingår även ta fram dokumentation och stöd för långsiktig
återanvändning av testförfarandet.
Uppdraget ska utföras under normal arbetstid, men det kan i undantagsfall bli aktuellt med planerat
övertidsarbete.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Testare
 • Nivå 3
 • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av att prestanda-/last- och riktighetstesta i distribuerade system som spänner över olika miljöer och med flera integrationer innefattande Microsoft miljö
 • Konsulten ska ha god samarbetsförmåga och erfarenhet av att samarbeta med olika kompetenser, både inom IT och verksamhet
 • Konsulten ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt

Testledare

 • Nivå 3
 • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet att testleda i komplexa/distribuerade system med flera integrationer innefattande Microsoft miljö
 • Konsulten ska ha erfarenhet av testledning inom stora och komplexa organisationer inom t.ex. offentlig förvaltning Det innebär att arbete tidigare utförts inom organisationer som har ett djup med flera organisatoriska nivåer och en komplexitet som innebär att det finns flera beroenden från andra uppdrag som påverkar det egna projektet samt en förvaltningsorganisation som påverkar pågående uppdrag och projekt.
 • Konsulten ska ha god samarbetsförmåga och erfarenhet av att samarbeta med och ta hjälp av olika kompetenser, både inom IT och verksamhet
 • Konsulten ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt

Mervärdeskrav

Testare

 • Mervärde ges om konsulten har erfarenhet av att arbeta i Azure DevOps Server (ADS) eller Team Foundation Server (TFS 2013 eller senare)
 • Mervärde ges om konsulten har erfarenhet av arbete inom stora och komplexa organisationer. Det innebär att arbete tidigare utförts inom organisationer som har ett djup med flera organisatoriska nivåer och en komplexitet som innebär att det finns flera beroenden från andra uppdrag som påverkar det egna projektet samt en förvaltningsorganisation som påverkar pågående uppdrag och projekt.

Testledare

 • Mervärde ges om konsulten har erfarenhet av att arbeta i Azure DevOps Server (ADS) eller Team Foundation Server (TFS 2013 eller senare) Observera att mervärdet är högre om konsulten fått erfarenheten genom arbete som testledare. Det är därför viktigt att det tydligt framgår i vilken roll arbete med ADS/TFS har skett.

Krav på anbud

 • Motivera för hur er konsult möter varje krav
 • CV som stärker krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-08-31 här (OBS. Använd Referens CON-0002558 i ämne)

1-AllDocuments 220726

Kontaktperson

Jimmy Merell
Jimmy Merell
CEO Magello East
jimmy.merell[a]magello.se
073 370 95 18

Aktuella avrop