Sveriges televison

Vad avtalet omfattar

Avtalet omfattar konsultstöd till SVT i form av konsulter och kompetenser inom området för IT-konsulter Projektledning.

Avtalsnummer: 201518-05:05
Giltighetstid: 2017-10-14
Option om förlängning: 2019-10-30​​

Avtalsansvarig

Porträtt av Kasem Ayache

Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]magello.se
073 370 95 42

Beskrivning av rollen

Projektledaren planerar och leder projektets genomförande i alla faser. Rollen kräver förmåga att tillämpa organisationens projektstyrningsmodell samt systemutvecklingsmetodik och med hjälp av dessa leda, driva, följa upp och samordna projektarbetets alla ingående delar och aktörer. Projektledaren är länken mellan projektmedarbetarna och projektets styrgrupp samt agerar talesman till organisationens i alla riktningar