Sveriges Kommuner och Landsting

Vad avtalet omfattar

Magello har, efter att ha fått högsta möjliga utvärderingspoäng, tecknat ramavtal med SKL Kommentus för IT-konsulttjänster. Ramavtalet ger möjlighet att leverera både konsulter och åtaganden inom en mängd olika kompetensområden från verksamhetsutveckling och strategi till arkitektur, systemutveckling och infrastruktur. Magello har fått tilldelning i Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Avtalsnummer: IT-Konsulttjänster 2016, Anbudsområde D: Stockholm län, Uppsala län, Gotlands län.

Avtalsansvarig

Porträtt av Johan Rundqvist

Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Områden som omfattas

Verksamhetsutveckling och strategi

 • IT- eller Digitaliseringsstrateg
 • Modelleringsledare
 • Kravställare/Kravanalytiker
 • Metodstöd

Ledning och styrning

 • Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Process-/Förändringsledare
 • Testledare
 • IT-controller

Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur

 • Systemutvecklare
 • Systemintegratör
 • Tekniker
 • Testare

Användarsupport (nytt från tidigare ramavtal)

 • Teknikstöd – på plats

Arkitekter

 • Enterprisearkitekt
 • Verksamhetsarkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Infrastrukturarkitekt

Informationssäkerhet

 • Säkerhetsstrateg/Säkerhetsanalytiker
 • Risk management
 • Säkerhetstekniker

Användbarhet, information och webb

 • Webbstrateg
 • Interaktionsdesigner
 • Grafisk formgivare
 • Testare av användbarhet