Region Stockholm

Vad avtalet omfattar

Detta Ramavtal omfattar löpande leveranser av resurskonsulttjänster inom ramen för Magellos uppdrag att agera som konsultförmedlare för att tillgodose Region Stockholms behov av resurskonsulter inom IT-området. Magello har således upphandlat ett ramavtal för IT-konsultförsörjning för att säkerställa sitt varaktiga behov av konsultförstärkning i verksamheten.

Avtalsnummer: 1670112

Avtalsansvarig

Milad Amjad
Ramavtal och partners
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27