Kammarkollegiet

Vad det omfattar

I maj 2019 tecknade Magello ramavtal med Kammarkollegiet angående Programvaror och tjänster för Systemutveckling. Ramavtalet har diarienummer: 23.3-5559-17.

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga licenstjänster.

Avtalsnummer: 23.3-5559-17:00

Avtalsansvarig

Milad Amjad
Ramavtal och partners
milad.amjad[a]magello.se
073 370 95 27

Områden som omfattas

 • IDE (Integrated Development Environment)
 • Avlusare
 • Kompilator
 • Testprogramvara
 • Utvecklingsplattform som molntjänst (PaaS, Platform as a Service)
 • Versionshantering
 • Configuration Management
 • Modelleringsverktyg
 • Utvecklingsramverk
 • Kontinuerlig integration
 • Databaser
 • Kravhanteringsverktyg
 • Objekt-relationell mappning
 • Mellanprogramvara
 • Programvara för meddelandeköer
 • ESB (Enterprise Service Bus)
 • Applikationsserver
 • Webbserver
 • SOA (Service Oriented Architecture)
 • Transaktionsmonitor
 • Informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering

Konsulttjänster

 • Installation och konfiguration
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning