Utvecklingsteam – Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 2022-06-30

Placeringsort: Örebro
Avtalsperiod: v. 36 – 2026-09-30
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten/konsulterna kommer att ingå i ett agilt team primärt inom området för skatter och avgifter,
men kan även komma att arbeta inom andra områden på Transportstyrelsen.
Teamet ansvarar för hela systemutvecklingsprocessen som innebär analys, krav, utveckling, test och
implementation. Konsulten/konsulterna kommer att arbeta med programutveckling och förvaltning av de system som stöder området skatter och avgifter, men är delaktig i alla delar som teamet arbetar med.
Arbetet avser olika steg inom systemutveckling, systemintegration och förvaltning av befintliga
system. Med system avses allt från enkel programvara till komplexa system bestående av
programvaror med i förekommande fall tillhörande maskinvara. Kompetensområdet omfattar även
konfigurations- och versionshantering. Det är nödvändigt med kunskaper och kompetens främst
inom .NET-utveckling. Vad gäller it-arkitekten är uppdragets syfte att tillföra kompetens inom it-arkitekturen, i både projekt och förvaltning. Uppdraget innebär att stötta de agila utvecklingsteamen kring arkitekturella frågor
och vägval inom systemutveckling. Uppdraget kan komma att innefatta arbetsuppgifter inom andra
områden inom Transportstyrelsen.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Offererade konsulter ska uppfylla kraven på kompetensnivå 3

Krav på Systemutvecklare (5 st)

  • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av .NET
  • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av C#
  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av Microsoft SQL Server
  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av Entity Framework

Krav på It-arkitekt (1 st)

Konsult som offereras för uppdraget som it-arkitekt (Konsult 1) ska uppfylla nedanstående krav. Om inte en it-arkitekt offereras ange ”inte aktuellt” i fritextfälten för den aktuella rollen. • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att arbeta som IT-arkitekt i projekt med komplexa distribuerade system med många integrationspunkter •

  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att bygga lösningar med tjänsteorienterad arkitektur
  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av Visual Studio C# .NET
  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av MS SQL Server

Mervärdeskrav

Se 4.2.9 i bifogad bilaga

Krav på anbud

  • Motivera för hur er konsult möter varje krav
  • CV som stärker krav
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-06-30 här (OBS. Använd Referens CON-0002537 i ämne)

 
 
 
 
 

 

Kontaktperson

Jimmy Merell

Aktuella avrop