Produktägare – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2022-11-17

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-12-05 till och med 2023-11-30 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Enheten behöver dela upp befintliga utvecklingsteam och förstärka med produktägarkompetens i form av en produktägare till Sektionen tjänster och Beslut FA för att få framfart i leveranserna.
• Ansvara för att driva och samordna teamets leveranser samt möta våra kunders förväntningar såväl kortsiktigt som långsiktigt och nå affärens mål.
• Utifrån produktens vision, myndighetens mål och användarnas behov skapa en tydlig och prioriterad backlog för de aktiviteter som ska genomföras för att nå bästa möjliga effekt. Se till att utvecklingsteamet känner till backlogens innehåll och prioriteringar, vad som ska göras och när.
• Säkerställa förberedande arbete för kommande programinkrement utifrån övergripande roadmap, samt ansvara för att följa upp och kommunicera status och resultat till relevanta intressenter.
• Vägleda utvecklingsteamet mot måldriven utveckling och applikationsdrift med kontinuerliga snabba och skarpa leveranser utifrån ett effekt-, kostnads-, tids- och användarperspektiv.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Utöver krav på kompetensnivå enligt avsnitt 2.1 ska erbjuden konsult uppfylla följande obligatoriska krav:

  • Minst 4 års erfarenhet i rollen som agil produktägare
  • Erfarenhet av att självständigt driva utvecklings- och förändringsarbete utifrån olika
  • intressenters behov och omsätta dessa i en strukturerad och prioriterad backlog
  • Är van att driva kund- och datadriven utveckling

Krav på anbud

  • Motivering för vart krav i egen bilaga
  • Uppdaterat CV
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-11-17 här (OBS. Använd Referens CON-0002683 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop