IT-Arkitekt – Transportstyrelsen – sektion utveckling, innovation och analys

Placeringsort: Örebro
Avtalsperiod: 2023-03-01 – 2025-02-28
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdragets syfte är att tillföra kompetens inom it-arkitekturen och gäller både vidareutveckling och
förvaltning. Uppdraget kommer att innefatta arbetsuppgifter inom det centrala programmet Nytt
vägtrafikregister och kan även omfatta andra områden inom Transportstyrelsen. En del av uppdraget
kommer att bestå av att hålla ihop arkitekturell analys vad gäller Vägtrafikregistret och dess tekniska
plattform. En annan del av uppdraget syftar på avancerade analyser av komplexa beroenden med
hjälp av ett analysverktyg.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Kompetensnivå 3
 • Ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta som IT-arkitekt i legacymigrerade system från stordator till .NET.
 • Ska vara utbildad på Asyscos ramverk AMT och ha minst 3 års erfarenhet av systemutveckling på den plattformen
 • Ska ha minst 5 års erfarenhet av att bygga lösningar med tjänsteorienterad arkitektur
 • Ska ha minst 5 års erfarenhet av Visual Studio C# .NET
 • Ska ha minst 5 års erfarenhet av MS SQL Server
 • Ska ha jobbat i minst 5 år inom stora och komplexa organisationer med säkerhetskänsligverksamhet.
 • Ska ha en certifiering inom Neo4j som Neo4j Certified Professional eller motsvarande
 • Ska ha certifiering inom It-arkitektur som DF-kompetens eller motsvarande
 • Ska ha god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Mervärdeskrav

 • Om konsulten har minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat inom en offentlig sektor.
 • Minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat inom en offentlig sektor
 • Om konsulten har minst 1 års erfarenhet av Neo4j.
 • Om konsulten har minst 2 års erfarenhet av Team Foundation Server /ADS.
 • Om konsulten har minst 3 års erfarenhet av Agilt arbetssätt.
 • Om konsulten har erfarenhet av arbete med projekt och förvaltning där säkerhetskänslig data hanteras.

Krav på anbud

 • Motivera för krav i egen bilaga
 • Uppdaterat CV
 • Pris

Ansökan

 

Ansökan skickas senast 2022-12-08 här (OBS. Använd Referens CON-0002699 i ämne)

 
 
 
 
 

 

Kontaktperson

Jimmy Merell
Jimmy Merell
CEO Magello East
jimmy.merell[a]magello.se
073 370 95 18

Aktuella avrop