Frontend/fullstack – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2022-11-30

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-12-15 till och med 2023-12-14 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Utvecklingsavdelning och dess sektion Innovationscenter har behov att upphandla konsultstöd för att utveckla arbetet av metoder och arbetssätt för att systematisera kundinsiktsarbetet på Arbetsförmedlingen. Konsultstöd med profession inom
Frontend/Fullstack.

Utvecklingsavdelningen för kundarbete har ett myndighetsyndighetsövergripande ansvar att aktivt inspirera och driva myndigheten till att öka sin innovationsgrad, samt även att integrera ett explorativt innovationsarbete med myndighetens verksamhetsutvecklingsarbete.
Konsulten kommer vara en del av ett kreativt tvärfunktionellt team där vi utforskar, utmanar och inspirerar framtidens arbetsmarknad. Vi jobbar med att med att skapa prototyper och koncept, datavisualiseringar och andra kommunikativa insikts- och inspirationsarbeten utifrån kompetenser. Genom omvärldsbevakning och trendspaningar tillsammans med verksamhetens behov och kundinsikter skapar vi innovativa koncept på målbilder för verksamheten.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Relevant universitet/högskoleutbildning om 180hp/120p inom datateknik,systemvetenskap, systemutveckling, webbutveckling, motsvarande eller likvärdiga kunskaper förvärvat på annat sätt..
 • Dokumenterad erfarenhet av teknisk utveckling
 • Erfarenhet av och kunskap inom flertalet språk/ramverk, t.ex. Python, Javascript, CSS3/HTML5,
 • Node.js, C++
 • Erfarenhet av att jobba med REST/Web apier
 

Mervärdeskrav

 • Har praktisk erfarenhet av idégenerering, prototypande och implementering av design och digitala användarupplevelser.
 • Erfarenhet av avancerade visuella element, tex interaktiva infographics
 • Kunskap och erfarenhet av BI-system, tex Qlik
 • Erfarenhet av datavisualisering
 • Erfarenhet av teamwork och designmetoder.

Krav på anbud

 • Motivering för vart krav i egen bilaga
 • CV
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-11-30 här (OBS. Använd Referens CON-0002690 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop