Applikationsspecialist – Stockholms universitet

Sista ansökningsdag 2022-05-20

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-06-01 till och med 2022-12-31 med en option på 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Stockholms universitets IT-avdelning har behov av en applikationsspecialist med inriktning mot IT-systemen inom delportföljen Lärandestöd under en föräldrarledighet.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha arbetet minst 3 år som applikationsspecilist
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att vara superuser i system
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att utbilda andra i system
 • Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av arbete i supportfunktion
 • Konsulten ska vara bra på att planera och följa upp
 • Konsulten ska ha god problemlösningsförmåga och snabbt kunna sätta sig in i problembeskrivningar
 • Konsulten ska ha erfarenhet av att skapa supportmaterial i olika format
 • Konsulten ska kunna hålla utbildningar/demonstrationer/genomgångar av applikationer inför olika grupper av personer
 • Konsulten ska kunna uttrycka sig väl på svenska, både i tal och skrift

Mervärdeskrav

 • Konsulten bör vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar
 • Konsulten bör ha erfarenhet av teambaserade arbetssätt
 • Konsulten bör ha god erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor
 • Konsulten bör ha god erfarenhet av system för utbildnings- och lärandsstöd
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som är i förändring

Krav på anbud

 • Ifylld excel Avrop Kravspecifikation
 • CV som stärker krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-05-20 här (OBS. Använd Referens CON-0002488 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]magello.se
073 370 95 19

Aktuella avrop